โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว/องค์ความรู้

องค์ความรู้ล่าสุด

VIDEOSวิดีโอและหนังสั้นที่น่าสนใจ


TRAVEL MAPSแหล่งท่องเที่ยว

แพร่...เมืองเล็กๆ ที่หลายคนคิดว่าเป็นเพียงทางผ่านแต่ถ้าหากคุณได้เข้ามาสัมผัส จะพบว่าแพร่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายกว่าที่คุณคิดนอกจากนี้ แพร่ ได้เป็นหนึ่งในเมืองต้องห้าม...พลาด

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596